top of page

BAZA MATERIALĂ

 

Şcoala Postliceală «Fortuna» Municipiul Ploieşti  funcţionează în spaţii închiriate la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Ploieşti, Str. Dr. Toma Ionescu, Nr.27.

 

 

RESURSE FINANCIARE

 

Fiind o instituţie particulară, Şcoala Postliceală «Fortuna» susţine cheltuielile necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ (amenajări, dotări materiale, investiţii, salarii, servicii) din surse financiare proprii (taxe şcolare), donaţii, sponsorizări.

Activitatea financiar contabilă a unitaţii este externalizată, în baza unui contract de colaborare încheiat cu terţi. Auditul activităţilor financiar-contabile este asigurat de terţi.

 

 

RESURSE MATERIALE

 

Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, au fost amenajate următoarele spații destinate activităților educative:

 

·         Sală de nursing.

·         Sală de aplicații practice/ tehnică farmaceutică - Oficina.

·         Laborator de informatică.

·         Săli de clasă.

·         Bibliotecă.

·         Spatiu administrativ/ cancelarie.

·         Cabinet medical - baza de instruire.

·         Spatiu de informare.

·         Spatiu pentru promovarea activitatilor.

·         Colectia medicala "Fortuna".

 

Imagini din spațiile disponibile sunt prezentate in urmatoarele imagini:

 

 

Loc de instruire practica - Oficina

Sala nursing

Sala de aplicații practice/ tehnică farmaceutică

Laborator de informatică

Cabinet medical – bază instruire

Biblioteca

Spațiu de informare

Spațiu pentru promovarea activităților

Colecția medicală ”Fortuna”

Spațiu administrativ/ Cancelarie

bottom of page