top of page

Centru de formare profesională

În condiţiile economiei de piaţă, formarea profesională a adulţilor constituie o prioritate naţională, o condiţie pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru asigurarea mobilitatii forţei de muncă.


În contextul schimbărilor permanente de pe piaţa forţei de muncă, a restrângerii activităţii unor sectoare de activitate, Centrul de formare profesională a Asociaţiei pentru Dezvoltare Umană FORTUNA propune cursuri de formare profesională a adulţilor pentru meserii care să răspundă nevoilor reale de pe piaţa forţei de muncă.

 

Centrul de formare profesională organizează sub egida Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, cursuri de formare, perfecționare și specializare ce oferă absolvenților competențele necesare și dreptul legal de a practica meseriile/ specializările standardizate conform Codului Ocupațional din România.

 

Certificatele obținute sunt eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, având recunoaștere națională și europeană.

 

Cursuri de formare, perfecționare și specializare organizate:

 

Model certificat

bottom of page