top of page
Școala Postliceală Fortuna Ploiești

Învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi,

                                            învaţă pentru a trai în comunitate.

În contextul strategiei de dezvoltare instituțională și de creștere continuă a calitații educației, Scoala Postliceală ”Fortuna” este un promotor permanent a activității parteneriale în direcții ce fundamentează actul educațional european modern.

Colaborările inițiate își propun:

  • pilotarea unei noi abordări a parteneriatului social care să aducă mai aproape ”actorii” implicați.

  • fundamentarea unor parteneriate active și cointeresate prin motivarea și antrenarea celor două categorii de ”actori”.

  • Utilizarea unor strategii moderne precum: învățarea mutuală (peer learning), învățarea prin acțiune, schimburile de experință, pilotarea.

bottom of page