top of page
Motto-ul nostru !

Învaţă pentru A ŞTI,

Învaţă pentru A FACE,

Învaţă pentru A FI,

Invaţă pentru A TRAI ÎN COMUNITATE!

VIZIUNEA ŞCOLII

 

Şcoala noastră doreşte să răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, prin dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea dimensiunii europene a invătămantului profesional şi tehnic, nivel postliceal.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

Furnizarea de servicii de educaţie şi formare profesională in domeniul sanitar, având ca priorităţi calitatea, performanţa, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la proces, promovarea valorilor europene şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii, cu scopul facilitării inserţiei eficiente pe piata muncii.

PRIORITĂȚI pentru 2018-2024

PRIORITATEA 1: Flexibilizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea  de pe piaţa muncii pe plan local

PRIORITATEA 2: Eficientizarea relaţiilor parteneriale în scopul formării socio- profesionale a elevilor şi pentru facilitarea tranziţiei elevilor de la şcoală la locul de muncă

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea bazei didactico- materiale

PRIORITATEA 4: Creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin formarea continuă  a  cadrelor didactice

PRIORITATEA 5: Asigurarea calităţii proceselor instituționale

bottom of page